Skip to content
back
back
back
back
back

Fidia obține Certificarea pentru Egalitatea de Gen în Italia

Corporate
03/04/2024

O recunoaștere importantă care subliniază valoarea drumului parcurs de Companie în sprijinul incluziunii, echității și diversității.

Fidia Farmaceutici este prima multinațională farmaceutică italiană de dimensiuni medii care obține Certificarea Națională pentru Egalitatea de Gen. O realizare care confirmă angajamentul companiei cu sediul în Veneto de a promova un mediu de lucru care să pună în valoare în mod egal competențele tuturor colaboratorilor săi.

Certificarea – emisă de organismul Accredia în conformitate cu standardul UNI-PDR 125:2022 – atestă faptul că Fidia a adoptat politici și practici corporative menite să garanteze egalitatea de tratament și de șanse între bărbați și femei, începând de la selecția personalului, trecând prin formare, până la remunerare și dezvoltare profesională, urmărind astfel linia directoare a PNRR, care definește egalitatea de gen ca fiind una dintre principalele priorități în materie de incluziune socială.

În Fidia, egalitatea de șanse și incluziunea sunt o realitate concretă, confirmată de cifre: dintre cei peste 1.600 de colaboratori la nivel global, 49,5% sunt femei, cu o vârstă medie de 42 de ani, un procent mai mare de 37% dacă se ia în considerare managementul de top din sediile europene.

Alcătuirea personalului companiei reprezintă doar un element care reflectă un angajament mai amplu de implementare a politicilor privind resursele umane și bunăstarea angajaților ce vizează, printre altele, asigurarea unui echilibru între femei și bărbați. Printre acestea se numără lansarea unei proceduri pentru echitatea salarială, o serie de politici de sprijinire a muncii la distanță, a muncii cu fracțiune de normă și a părinților.

În sinergie cu inovațiile din politicile corporative sunt și cursurile de formare continuă destinate tuturor angajaților, care depășesc perimetrul egalității de gen și se extind în domeniul mai larg al echității sociale și al valorizării diferențelor. Un exemplu concret este Diversity Equity & Inclusion week (Săptămâna diversității, echității și incluziunii), desfășurată la începutul lunii martie, care a inclus o serie de întâlniri dedicate diversității în toate formele sale și care a avut ca scop eliminarea stereotipurilor.

„Credem că fiecare persoană are un rol fundamental în construirea unui mediu de lucru incluziv, în care diversitatea de orice fel este pusă în valoare, considerată o îmbogățire și un accelerator de creștere. Prin urmare suntem mândri că am obținut această certificare, care recunoaște munca depusă până în prezent; suntem însă conștienți că aceasta nu este un punct de sosire, ci mai degrabă o etapă a unei călătorii care ne va permite să continuăm să investim în oameni” – a declarat Carlo Pizzocaro, Președinte și CEO al Fidia Farmaceutici.

„Reproiectăm cultura noastră corporativă nu doar prin plasarea oamenilor noștri în centrul acesteia, ci și prin implicarea lor personală pentru a crea un mediu de lucru în care valorile și comportamentele sunt împărtășite de toți și nu impuse de sus. Politicile pe care le punem în aplicare sunt, prin urmare, o consecință concretă a acestui proiect, dar reprezintă doar o piesă în cadrul unei schimbări mult mai ample a modului de abordare” – conchide Gianluca Magnani, Global People&Culture Officer la Fidia Farmaceutici.

tag