Skip to content
back
back
back
back
back

Politica de confidențialitate

Pe scurt 

  • Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal necesare pentru a vă permite să navigați pe acest website și să vizualizați informațiile prezente pe paginile sale, pentru a vă oferi serviciile pe care le-ați solicitat și, în cazul în care website-ul vă permite să accesați anumite secțiuni în calitate de utilizator înregistrat, prelucrăm datele dvs. pentru a gestiona accesul. Vă putem trimite comunicări promoționale sau efectua analize de profilare doar cu consimțământul dvs., pe care îl puteți revoca oricând doriți 
  • Comunicăm datele dvs. partenerilor/furnizorilor/terțelor părți doar dacă este strict necesar datorită unor necesități tehnice de management a website-ului sau pentru a vă furniza serviciile disponibile prin intermediul site-ului sau pentru că este impus de lege. În cazul în care este necesar transferul datelor în străinătate, luăm toate măsurile corespunzătoare prevăzute de legislația în vigoare privind confidențialitatea 
  • Aplicăm măsuri de securitate și controalele aferente, în conformitate cu prevederile legii, pentru a proteja confidențialitatea datelor dvs. și a ne proteja resursele online împotriva atacurilor rău intenționate și a tentativelor de fraudă 
  • Folosim cookie-uri așa cum este descris în Nota de informare despre cookie-uri 
  • Vă puteți exercita drepturile conform legislației în vigoare privind confidențialitatea, scriind la: dpo@fidiapharma.it 

1. Cui se aplică aceste informații?

Această Notă de informare privind confidențialitatea, întocmită în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, Regulamentul European 2016/679 (în continuare GDPR), se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în legătură cu website-ul www.fidiapharma.ro (în continuare Site). În paginile Site-ului pot exista și alte note de informare specifice privind datelor cu caracter personal, pentru a oferi informații detaliate despre o anumită colectare de date și prelucrarea acestora legată de un anumit serviciu. 

Această notă de informare este destinată numai www.fidiapharma.ro și nu se aplică altor website-uri, la care se poate ajunge eventual prin hyperlink. 

2. Cine este operatorul de date și care sunt datele de contact ale DPO?

Operatorul de date cu caracter personal este Fidia Pharma Romania, strada Ermil Pangratti nr 3, S1, Bucuresti.  

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați drepturile în domeniul confidențialității puteți contacta Data Protection Officer (în continuare DPO) în următoarele moduri: dpo@fidiapharma.it  sau utilizand adresa Fidia Pharma Romania, strada Ermil Pangratti nr 3, S1, 011881, Bucuresti, Romania. Când ne trimiteți o solicitare, nu uitați să includeți și datele pentru a vă putea identifica și contacta.  

3. Ce tipuri de date cu caracter personal colectăm și de unde le obținem?

Date de navigare pe Site

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru funcționarea acestui Site permit obținerea, în timpul utilizării normale, a unor date cu caracter personal a căror transmitere este implicită pentru utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet. 

În această categorie de date sunt incluse adresele IP sau numele domeniilor folosite de calculatoarele și terminalele utilizatorilor, adresele URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru transmiterea cererii către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric ce indică starea răspunsului dat de server (reușit, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și la mediul informatic al utilizatorului. 

Aceste date, necesare pentru utilizarea serviciilor web, sunt prelucrate și în scopul:
– obținerii unor informații statistice privind utilizarea serviciilor (paginile cele mai vizitate, numărul de vizitatori pe ore sau zile, zone geografice de origine etc.);
– verificării bunei funcționări a serviciilor oferite. 

Datele furnizate voluntar de dvs
Trimiterea voluntară a mesajelor la adresele de contact de pe Site implică obținerea datelor dvs. de contact, a subiectului și conținutului mesajelor dvs.  

Completarea și transmiterea voluntară de către dvs. a oricăror formulare (formular de obținere informații) prezente pe Site implică obținerea datelor dvs. de contact în calitate de expeditor, precum și a celorlalte date furnizate în respectivul formular, în care sunt întotdeauna indicate (de obicei cu un „*”) câmpurile care sunt considerate obligatorii, în lipsa cărora nu este posibilă trimiterea formularului. 

Datele furnizate de dvs. ca utilizator înregistrat
Site-ul poate conține secțiuni rezervate, la care utilizatorul are acces numai după înregistrare (devenind astfel un utilizator înregistrat al Site-ului). În acest scop vor fi folosite datele necesare pentru a crea înregistrarea și a o gestiona în timp și, prin urmare: datele de identificare ale persoanei care intenționează să se înregistreze, inclusiv adresa sa de e-mail care va fi folosită în faza de înregistrare și pentru a trimite orice comunicări necesare (așa-numitele comunicări de serviciu), datele de acces: de obicei UserID și Password și orice alte coduri PIN de acces și, în cele din urmă, datele care pot fi solicitate de la caz la caz în funcție de subiectele abordate în secțiunea rezervată. 

Datele furnizate de dvs. în legătură cu un serviciu pe care l-ați solicitat 

Site-ul poate oferi servicii, precum accesul la informații transmise prin newsletter speciale dedicate unor subiecte specifice de interes pentru dvs., sau poate permite achiziționarea de produse și servicii cu respectarea prevederilor care reglementează prin lege cumpărarea acestora atât de către companii, cât și de către consumatori. 

În cazul solicitării dvs. de a primi newsletter-ul nostru (dacă serviciul este disponibil) vom folosi datele dvs. de contact și adresa de e-mail; dacă, în schimb, Site-ul oferă funcții de cumpărare online (e-commerce), vor fi necesare datele dvs. pentru finalizarea cumpărării, respectiv datele complete de identificare, datele de contact și de livrare, în timp ce datele referitoare la plată vor fi prelucrate direct de furnizorul serviciilor de plată (de ex. banca) pe care se bazează funcțiile de e-commerce. 

Date de profilare și marketing 
Putem folosi datele dvs. de identificare, datele de contact, datele referitoare la preferințele și interesele dvs. manifestate în timpul utilizării Site-ului pentru a vă furniza servicii adaptate nevoilor dvs. sau a vă trimite comunicări comerciale direcționate, numai dacă doriți să acordați consimțământul dvs. prealabil. 

Date din surse externe 
Este posibil să colectăm, numai în legătură cu serviciile care sunt, eventual, disponibile pe Site și sunt solicitate în mod explicit de dvs., unele date care vă privesc din surse externe competente, de exemplu apartenența la o categorie profesională, dacă aceasta este o cerință necesară pentru a vă permite accesul la serviciu. 

Cookies
Cookie-urile sunt folosite pentru a face posibilă din punct de vedere tehnic navigarea pe Site, pentru a efectua analize statistice privind utilizarea acestuia și, numai pe baza consimțământului utilizatorului, pentru a face profilare și a oferi servicii adaptate nevoilor sale sau pentru a trimite comunicări comerciale direcționate, a se vedea Nota de informare despre cookie-uri

 

4. În ce scopuri prelucrăm datele cu caracter personal?

Scopurile urmărite sunt:
1. Gestionarea din punct de vedere tehnic a Site-ului: Permite, din punct de vedere tehnic, navigarea eficientă în Site. Vom folosi în acest scop Datele de navigare pe Site și Cookie-urile tehnice (a se vederea Politica privind Cookie-urile).
2. Furnizarea serviciilor solicitate: Furnizarea serviciilor solicitate de dvs., inclusiv gestionarea înregistrării dvs. în secțiunile rezervate ale Site-ului, dacă există, trimiterea materialului informativ solicitat în mod expres de dvs., posibilitatea de cumpărare a produselor noastre online, dacă această funcție este disponibilă pe Site, răspunsul la solicitările dvs. de informații și furnizarea de detalii despre produsele noastre sau secțiunile tematice.
În acest scop vom folosi Datele de navigare pe Site, Datele furnizate în mod voluntar de dvs., Datele furnizate de dvs. ca utilizator înregistrat, Datele furnizate de dvs. în legătură cu un serviciu pe care l-ați solicitat, Datele din surse externe dacă sunt necesare pentru un anumit serviciu și Cookie-urile tehnice (a se vedea Politica privind cookie-urile).
3. Gestionarea securității Site-ului: Gestionarea securității datelor și a structurilor noastre de informații împotriva atacurilor rău intenționate și a tentativelor de fraudă.
În acest scop putem folosi Datele de navigare pe Site și, prin aplicarea principiului minimizării, adică tratarea datelor numai atunci când sunt strict necesare, Datele furnizate în mod voluntar de dvs., Datele furnizate de dvs. ca utilizator înregistrat, Datele furnizate de dvs. în legătură cu un serviciu pe care l-ați solicitat, Datele din surse externe dacă sunt necesare pentru un anumit serviciu și Cookie-urile tehnice (a se vedea Politica privind cookie-urile).
4. Analiza utilizatorilor: Analizarea comportamentelor pe baza utilizării Site-ului pentru a ne adapta serviciile în mod corespunzător și a vă prezenta propuneri comerciale, după obținerea consimțământului dvs. voluntar.
În acest scop putem folosi Datele de navigare pe Site și, prin aplicarea principiului minimizării, adică tratarea datelor numai atunci când sunt strict necesare, Datele furnizate în mod voluntar de dvs., Datele furnizate de dvs. ca utilizator înregistrat, Datele furnizate de dvs. în legătură cu un serviciu pe care l-ați solicitat, Datele din surse externe și Cookie-urile (a se vedea Politica privind cookie-urile).
5. Solicitări din partea Autorităților: Furnizarea unui răspuns la solicitările de informații din partea Autorităților competente.
În acest scop vom folosi, dintre toate datele aflate în posesia noastră, pe cele cerute de Autoritate conform legii aplicabile.
6. Exercitarea drepturilor privind confidențialitatea: Furnizarea unui răspuns la solicitările dvs. de exercitare a drepturilor privind confidențialitatea, conform prevederilor legislației în vigoare privind protecția datelor.
Vom folosi în acest scop Datele furnizate voluntar de dvs.

 

5. Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

Trebuie să respectăm o obligație legală atunci când datele sunt prelucrate în scopurile indicate mai sus, e. Solicitări din partea Autorităților șif. Exercitarea drepturilor privind confidențialitatea. 

Temeiul juridic îl reprezintă furnizarea unui răspuns la solicitările dvs. atunci când prelucrăm date în scopurile indicate mai sus: a. Gestionarea din punct de vedere tehnic a Site-ului și b. Furnizarea serviciilor solicitate. 

În schimb, avem un interes legitim pentru prelucrarea datelor în scopul menționat mai sus c. Gestionarea securității Site-ului, respectiv necesitatea punerii în aplicare a unor măsuri de protecție a datelor și a infrastructurilor tehnice împotriva riscului de apariție a unor evenimente neprevăzute, acte ilicite sau rău intenționate care compromit confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea acestora. 

Temeiul juridic este, în schimb, consimțământul dvs. voluntar și prealabil pentru prelucrare în scopul descris mai sus: d. Analiza utilizatorilor. 

 

6. Cui pot fi comunicate datele cu caracter personal și, eventual, transmise în afara UE?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către personal autorizat special, de către Operatorul de date precum și de către terți, eventual stabiliți și în țări din afara Uniunii Europene, numai dacă acest lucru este necesar pentru funcționarea și întreținerea Site-ului și a serviciilor puse la dispoziție de acesta, fără a aduce atingere oricăror obligații stabilite prin lege.  

Conform prevederilor GDPR, Operatorul de date identifică prin contract drept Persoana împuternicită de operator acele companii terțe care efectuează prelucrarea în numele Operatorului de date. În cazul în care este necesară implicarea unor terțe părți stabilite în țări din afara Uniunii Europene, pentru respectivul transfer de date în străinătate se vor adopta garanțiile corespunzătoare aplicabile în ceea ce privește deciziile de adecvare emise de Comisia Europeană, sau clauzele contractuale standard definite tot de către Comisie sau de către Autoritatea națională competentă pentru protecția datelor cu caracter personal sau derogările prevăzute de la GDPR, și în acest caz aplicabile fiecărui caz în parte.  

Informații suplimentare cu privire la cazurile de transfer al datelor către țări din afara Uniunii Europene și garanțiile aferente adoptate, precum și informații privind companiile desemnate ca responsabili cu prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate DPO.  

7. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal prelucrate vor fi păstrate o perioadă de timp ce nu depășește durata necesară atingerii scopurilor menționate mai sus și care respectă condițiile eventual prevăzute de lege, fără a aduce atingere necesității păstrării lor pe o perioadă mai îndelungată în cazul solicitărilor din partea Autorităților competente pentru prevenirea și urmărirea penală a infracțiunilor sau, în orice caz, pentru afirmarea sau apărarea unui drept în instanță. 

 

8. Care sunt metodele de prelucrare și măsurile de securitate aplicate datelor cu caracter personal?

Toate datele vor fi prelucrate într-un format în principal electronic și colectate și prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice coerente cu un nivel de securitate adecvat riscurilor, ținând cont de stadiul tehnicii și de costurile de implementare și, dacă sunt prevăzute, de măsurile de securitate indicate de legislația specifică.  

Pentru utilizarea funcțiilor acestui Site și cu referire la aspectele referitoare la protecția datelor cu caracter personal utilizatorii sunt invitați, în temeiul Art. 33 din GDPR, să raporteze Operatorului de date orice circumstanțe sau evenimente care ar putea determina o potențială „încălcare a securității datelor cu caracter personal (data breach)” prin trimiterea unei comunicări la următoarea adresă de e-mail databreach@fidiapharma.it pentru a permite Operatorului de date să evalueze evenimentul și să adopte măsurile și procedurile cerute de lege. Vă reamintim că prin încălcarea securității datelor cu caracter personal se înțelege „încălcarea care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea„. 

Măsurile adoptate de Operatorul de date nu scutesc utilizatorul Site-ului de datoria a acorda atenția necesară utilizării, dacă este necesară, a unei parole/PIN cu complexitate adecvată, pe care trebuie să le actualizeze periodic, să le păstreze cu grijă și să nu permită nimănui accesul la ele, evitând astfel folosirea lor necorespunzătoare și neautorizată.  

9. Care sunt drepturile dvs. privind confidențialitatea și cum le puteți exercita?

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată prin intermediul Site-ului, în orice moment, în calitate de parte vizată, vă puteți exercita drepturile prevăzute de GDPR, solicitând: 
– accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, obținerea dovezilor privind scopurile urmărite de Operatorul de date, categoriile de date implicate, destinatarii cărora acestea pot fi comunicate, perioada de păstrare aplicabilă, existența proceselor decizionale automatizate, inclusiv profilarea și, cel puțin în astfel de cazuri, informații semnificative cu privire la logica utilizată, precum și importanța și posibilele consecințe pentru persoana vizată, dacă nu sunt deja indicate în textul acestei Note de informare;
– obținerea fără întârziere a corectării oricăror date cu caracter personal inexacte care vă privesc;
– obținerea, în cazurile prevăzute de lege, a ștergerii datelor dvs.;
– obținerea limitării prelucrării sau opunerea la aceasta, atunci când este permisă conform prevederilor legii aplicabile în cazul specific, având în vedere că vă puteți întotdeauna opune oricăror acțiuni de marketing direct;
– în cazurile prevăzute de lege, portabilitatea datelor pe care le-ați furnizat Operatorului de date, respectiv primirea acestora într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv automat, precum și solicitarea transmiterii acestor date către un alt Operator de date, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic; 

Totodată, dacă veți considera că este cazul, puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere (Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal). 

Menționăm că pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru care consimțământul este temeiul juridic, acesta poate fi revocat în orice moment, trimițând cererea prin e-mail către DPO sau folosind, dacă sunt disponibile pe Site, mijloacele specifice de revocare/acordare a consimțământului în legătură cu anumite prelucrări. 

În ceea ce privește utilizarea Cookie-urilor, pentru a modifica starea consimțământului acordat consultați prevederile Politicii privind cookie-urile. 

Pentru mai multe informații cu privire la drepturile dvs. și reglementările privind confidențialitatea, în general, vă rugăm să vizitați site-ul Autorității de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal la adresa https://www.dataprotection.ro/ 

10. Modificări ale acestei Note de informare privind confidențialitatea

Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei Politici de confidențialitate în orice moment, publicându-le pe această pagină. Prin urmare vă rugăm să consultați des această pagină, acordând atenție datei ultimei modificări, indicată la sfârșitul său.  

Notă de informare publicată pe data de 1 august 2022