Skip to content
back
back
back
back
back

Cariere în Fidia

Cele 13 departamente ale noastre lucrează în sinergie pentru atingerea obiectivelor companiei, de la cercetare și dezvoltare la producție și comunicare. Ne distingem astfel ca o fully integrated company, o realitate stimulativă în care lucrăm și ne dezvoltăm.

Beatrice

B.

Clinical Project Management Coordinator

Descoperiți pozițiile deschise
Descoperiți pozițiile deschise

În ce constă munca ta?

Coordonez studiile clinice/investigațiile atribuite (pentru Medicamentele și Dispozitivele medicale din sectorul oftalmologic) și finalizez sarcini, cum ar fi asigurarea încheierii proiectelor la timp și în limita bugetului, crearea calendarelor pentru fiecare proiect, pregătirea documentelor, revizuirea sarcinilor proiectului și asigurarea conformității cu procedurile, reglementările și liniile directoare aplicabile ale Fidia.

Cum se desfășoară ziua ta de lucru?

Ziua mea de lucru obișnuită include de obicei următoarele activități: – Dezvoltarea protocoalelor clinice, oferind input strategici și tactici pentru proiectare și execuție; – Pregătirea și prezentarea planurilor aferente proiectelor de studiu, inclusiv calendarul și bugetul pentru aprobarea finală; – Identificarea și selecția potențialilor furnizori de trial; – Negocierea contractelor în colaborare cu biroul Administrativ și Juridic, atât la nivel intern, cât și la sediile inspectate; – Pregătirea/revizuirea întregii documentații pentru Trial Master File necesar studiilor clinice; – Planificarea, monitorizarea și raportarea participării pacienților și implementarea acțiunilor corective necesare pentru atingerea obiectivelor de participare; – Coordonarea producției, etichetării și livrării produselor clinice; – Colaborare cu grupuri de studiu transversale, printre care: R&D, Afaceri de reglementare, Biroul juridic, Administrație, Dezvoltare preindustrială, Producție, QA, Marketing și Vânzări; – Gestionarea tuturor resurselor și activităților furnizorului pentru a asigura efectuarea studiilor în conformitate cu protocolul, calendarul și bugetul; – Participarea la audituri de reglementare la fața locului; – Pregătirea secțiunilor clinice ale documentelor legale atribuite; – Participarea la Investigator’s Meeting și la alte evenimente conexe.

Descoperiți pozițiile deschise

Margherita

B.

Quality Assurance Expert

Descoperiți pozițiile deschise
Descoperiți pozițiile deschise

În ce constă munca ta?

Principala mea responsabilitate o reprezintă colaborarea la planificarea și definirea activităților proiectelor corporative care mi-au fost atribuite, verificând conformitatea diferitelor etape ale proiectului cu cerințele stabilite de liniile directoare și reglementările de referință. Această parte a muncii necesită o colaborare eficientă atât cu furnizorii cât și cu alte persoane juridice, precum și studierea și actualizarea permanentă cu privire la reglementările și liniile directoare de referință. Rolul meu prevede redactarea și gestionarea documentelor sistemului calității, cum ar fi Validation Project Plan, Change control, documentele de calificare sau validare, documentele de Risk analisys management și procedurile.

Cum se desfășoară ziua ta de lucru?

Zilele mele de lucru includ desfășurarea activităților atribuite legate de proiecte și care se referă în principal la redactarea sau revizuirea documentelor sistemului calității. Particip aproape zilnic la ședințe, recurente sau specifice, cu persoane având diferite funcții în cadrul companiei, cu furnizorii sau cu clienții, pentru a defini activitățile proiectului sau pentru a verifica evoluția acestora. Pentru proiectele la care colaborez, departamentele companiei cu care interacționez în principal sunt Project Management Office, departamentul de Engineering, Producție și Quality Control. Merg în delegații în afara companiei, în Italia sau în străinătate, pentru meeting sau activități de proiectare care se desfășoară la sediul furnizorilor sau al clienților sau pentru a participa la training specifici. Teodor Garstea Specialist control de gestiune.

Descoperiți pozițiile deschise

Teodor

G.

Controlling Specialist

Descoperiți pozițiile deschise
Descoperiți pozițiile deschise

În ce constă munca ta?

Mă ocup de gestionarea costurilor industriale legate de unitățile noastre de producție. Mai exact, verific și mă asigur că resursele de producție destinate realizării unui produs sunt gestionate eficient, astfel încât rentabilitatea companiei să poată fi îmbunătățită.

Cum se desfășoară ziua ta de lucru?

O parte din activitățile desfășurate în timpul zilei se referă la monitorizarea proceselor de producție și a factorilor care au impact asupra modelului „fabrică”. Mai precis, sunt analizate diferențele dintre costurile standard și costurile efective ale produselor, încercând să se identifice cauzele variațiilor observate și să se implementeze soluțiile adecvate. Pe lângă această activitate, sunt evaluate și procesele de producție în vederea îmbunătățirii continue. Pentru aceasta sunt în contact cu cadrele de conducere în ceea ce privește alegerile strategice și noile investiții, iar pentru activități operaționale interacționez cu managerii de departamente și colaboratorii lor direcți. Pe lângă activitățile enumerate, mă ocup de analiza noilor oportunități, colaborând în acest sens cu area manager pentru a identifica cele mai bune condiții ce pot fi oferite clienților. Condiții care vizează creșterea rentabilității companiei.

Descoperiți pozițiile deschise

Doriți să lucrați cu noi?

Descoperiți pozițiile deschise

Achiziții

Ne ocupăm de satisfacerea necesităților companiei în ceea ce privește materialele și/sau serviciile, de menținerea standardelor înalte de calitate și siguranță și colaborarea în sinergie cu toate departamentele companiei pentru a crea împreună valoarea.