Skip to content
back
back
back
back
back

Politica Cookie

Operatorul de date cu caracter personal

Operatorul de date la care se face referire în această notă de informare furnizată în temeiul Art. 13 din Regulamentul European 2016/679 (GDPR) este Fidia Pharma Romania, Strada Ermil Pangratti nr 3, etaj 1, sector 1, Bucuresti.

Pentru trimiterea oricărei solicitări de informații și clarificări sau pentru exercitarea drepturilor: puteti contacta Ofiterul de Protectie a Datelor pe email dpo@fidiapharma.it sau folosind adresa postala Fidia Pharma Romania; Strada Ermil Pangratti nr 3, 011881, Bucuresti, Romania.


Scopul, temeiul legal, durata prelucrării și destinatarii datelor

Informații generale despre Cookie-uri și alte instrumente de urmărire

Cookie-urile sunt șiruri mici de text pe care website-urile vizitate de utilizator le trimit către terminalul său, unde sunt memorate de obicei în browsere. Exemple de terminale sunt computerele sau smartphone-urile, în timp ce browserul este software-ul care permite accesul la website-uri precum Firefox, Safari, Google Chrome.

Cookie-urile pot îndeplini funcții importante și variate, printre care monitorizarea sesiunilor, memorarea informațiilor despre configurații specifice privind utilizatorii care accesează serverele, facilitarea utilizării conținutului online etc. De exemplu, pot fi folosite pentru a ține evidența articolelor dintr-un coș de cumpărături online sau a informațiilor folosite pentru a completa un formular electronic.

Informațiile colectate prin cookie-uri pot fi folosite și pentru a construi un profil al preferințelor exprimate de utilizator în timpul navigării, de exemplu în scopul personalizării mesajelor de promovare comercială.

Există și alte instrumente cu care se pot obține rezultate similare, așa-numitele mijloace „pasive” (spre deosebire de cookie-uri care sunt considerate mijloace „active”), bazate pe citirea informațiilor deja prezente în terminalul utilizatorului, de exemplu browserul utilizat, un cod de identificare al terminalului numit „adresă MAC”; uneori, acestea sunt indicate ca „device finger printing”.

În această Notă de informare vom folosi întotdeauna termenul „cookie”, înțelegând toate instrumentele menționate mai sus.

În conformitate cu legislația națională în vigoare aplicabilă cookie-urilor și, în general, cu Reg. European 2016/679 (GDPR), nu este necesar consimțământul pentru cookie-urile „tehnice”, respectiv cele care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a efectua transmiterea unei comunicări printr-o rețea de comunicații electronice sau pentru a executa o funcție solicitată în mod explicit de utilizator. În schimb este necesar consimțământul pentru cookie-urile care permit recunoașterea anumitor persoane, identificate sau identificabile, a anumitor acțiuni recurente sau tipare comportamentale, astfel încât, de exemplu, să poată fi modulată furnizarea unui serviciu dincolo de ceea ce este strict necesar pentru furnizarea serviciului în sine sau pentru a trimite mesaje publicitare specifice.

În ceea ce privește cookie-urile se face distincție și între cele ale „Părții-gazdă”, care sunt cele administrate direct de Publisher, respectiv de Proprietarul website-ului de pe care pot fi activate, și cele ale „Terței părți” care, deși sunt prezente pe site-ul Publisher-ului, sunt gestionate de alte părți decât Publisher-ul.

Pe website-ul nostru sunt disponibile toate informațiile detaliate, astfel încât să decideți dacă acordați sau nu consimțământul acolo unde este necesar conform legislației privind cookie-urile, prin intermediul unui Banner informativ care este prezentat utilizatorului la primul acces la website și la care acesta are acces de câte ori dorește apăsând linkul/pictograma prezentă în partea de jos a tuturor paginilor website-ului, astfel încât să poată fi consultat din nou în orice moment, permițându-vă în acest fel să decideți dacă este necesar să vă schimbați opțiunile inițiale cu privire la cookie-uri. Informațiile detaliate includ: denumirea cookie-ului, scopurile specifice urmărite, durata de păstrare, destinatarii sau Terțele părți care pot accesa informațiile colectate atât cu ajutorul cookie-urilor „active”, cât și „pasive”.

În continuare este disponibilă o explicație generală cu privire la cookie-urile de pe site-ul nostru și informații suplimentare, conform prevederilor Art. 13 din GDPR.

Cookie-uri tehnice utilizate de acest website

Cookie-urile tehnice pot avea diferite scopuri, precum:

  • autenticazione, validazione e memorizzazione di infautentificarea, validarea și stocarea informațiilor tehnice specifice;
  • salvarea preferințelor și optimizarea funcțiilor website-ului.

Cookie-urile tehnice includ cookie-urile funcționale, care sunt folosite pentru a furniza un serviciu solicitat de utilizatorul site-ului, de exemplu pentru a putea achiziționa un produs online și apoi a-l plasa în coșul de cumpărături virtual: vă reamintim că pentru acestea nu este necesar consimțământul utilizatorului și sunt întotdeauna active deoarece, dacă sunt dezactivate, va deveni foarte dificil, dacă nu imposibil, pentru utilizator să navigheze și să interacționeze cu conținutul paginilor website-ului.

Lista cookie-urilor tehnice, inclusiv a celor funcționale utilizate de website-ul nostru, atât „active” cât și „pasive”, poate fi consultată în Banner-ul pe care utilizatorul l-a putut vedea la prima sa vizită pe acest site și care este întotdeauna disponibil apăsând linkul/pictograma prezentă în partea de jos a tuturor paginilor website-ului.Cookie-uri analitice utilizate de acest website

Cookie-urile pot fi folosite și pentru a evalua eficiența unui serviciu furnizat prin intermediul website-ului sau pentru proiectarea/actualizarea paginilor site-ului sau pentru a permite măsurarea „traficului”, respectiv a numărului de vizitatori, eventual chiar defalcat pe zonă geografică, intervalul orar al conexiunii sau alte caracteristici.

Aceste tipuri de cookie-uri (incluzându-le întotdeauna atât pe cele „active”, cât și pe cele „pasive”) pot fi incluse printre cele tehnice, pentru care nu este necesar consimțământul utilizatorului dacă sunt adoptate tehnici de minimizare a datelor care reduc semnificativ puterea de identificare a unui individ într-o mulțime, dacă sunt utilizate de Terțe părți. Aceste tehnici includ ascunderea unei porțiuni a adresei IP conectată la terminalul utilizatorului care navighează pe website.

Pe site-ul nostru utilizarea acestor cookie-uri se limitează la producerea statisticilor agregate, nepermițând urmărirea navigării persoanei care utilizează diferite aplicații sau navighează pe diferite website-uri.

Totodată, Terțele părți care furnizează website-ului nostru acest tip de cookie-uri analitice sunt obligate prin contract să nu combine datele, chiar și minimizate, cu alte prelucrări în scopurile lor și nici să le transmită la rândul lor altor terți.

Lista cookie-urilor analitice utilizate de website-ul nostru, pentru care nu este necesar consimțământul deoarece sunt similare cookie-urilor tehnice, atât „active” cât și „pasive”, poate fi consultată în Banner-ul pe care utilizatorul l-a putut vedea la prima sa vizită pe acest site și care este întotdeauna disponibil apăsând linkul/pictograma prezentă în partea de jos a tuturor paginilor website-ului.

Cookie-uri de profilare utilizate de acest website

Cookie-urile de profilare permit analizarea alegerilor efectuate de un utilizator în timpul utilizării website-ului, de exemplu ce pagini ale site-ului au fost vizualizate, căror produse li s-a acordat atenție (exemplu: produs plasat în „coșul de cumpărături”, dar apoi neachiziționat), pentru a putea apoi furniza acestui utilizator publicitate direcționată, a măsura eficiența mesajului publicitar sau a adapta tipul și metoda serviciilor oferite prin intermediul website-ului la comportamentul avut de utilizator în vizitele anterioare pe site.

Aceste tipuri de cookie-uri necesită consimțământul prealabil al utilizatorului și, din acest motiv, în Banner-ul care este prezentat utilizatorului la prima sa vizită pe acest site și care este întotdeauna disponibil apăsând linkul/pictograma prezentă în partea de jos a tuturor paginilor website-ului, sunt indicate metodele de a-l acorda sau nu, separat pentru fiecare tip de cookie indicat în listă, împărțită și pe Terțe părți. De asemenea, utilizatorul poate să „nu facă nicio alegere” sau să indice în mod expres că refuză să-și dea consimțământul pentru toate modulele cookie de profilare, caz în care aceste module cookie nu vor fi activate, iar utilizatorul poate continua să acceseze și să utilizeze diferitele funcții prezente pe website-ul nostru. Trebuie remarcat faptul că printre aceste cookie-uri pot exista cookie-uri analitice, dar care sunt utilizate nu în mod agregat în scopuri statistice, așa cum a fost descris în secțiunea anterioară, ci drept cookie-uri de profilare care, prin urmare, permit identificarea unui individ dintr-o mulțime: din acest motiv este necesar, în acest caz, consimțământul prealabil.

Repropunerea Banner-ului

Cu ocazia primei vizite pe site, utilizatorului vizualizează Banner-ul prin care sunt furnizate informații detaliate și sunt puse la dispoziție modalitațile de exprimare sau nu a consimțământul, dacă sunt cerute de lege, selectiv sau în bloc. Ulterior Utilizatorul poate oricând să acceseze din nou Banner-ul apăsând linkul/pictograma prezentă în partea de jos a tuturor paginilor website-ului, pentru a-și revizui și eventual modifica opțiunile cu privire la consimțământ.

Totodată, Banner-ul este propus din nou utilizatorului cu ocazia accesului acestuia pe website-ul nostru în unul dintre următoarele cazuri:

  • una sau mai multe condiții ale prelucrării se modifică semnificativ și, prin urmare, Banner-ul trebuie propus pentru a furniza informații actualizate, de exemplu deoarece Terțele părți se schimbă;
  • în calitate de administratori ai website-ului, nu putem ști dacă un cookie a fost deja activat anterior deoarece, de exemplu, utilizatorul a ales apoi să șteargă toate cookie-urile instalate în mod legitim pe terminalul său folosind funcțiile specifice puse la dispoziție de browsere (vezi mai jos), motiv pentru care ne este imposibil să știm dacă utilizatorul a vizitat anterior site-ul nostru sau nu;
  • au trecut cel puțin 6 luni de la prezentarea anterioară a Banner-ului, pentru acei utilizatori care nu au acordat consimțământul.

Dezactivarea/ștergerea cookie-urilor prin browser

Le impostazioni del browSetările browserului folosit de utilizator pentru a naviga pe web permit atât ștergerea, cât și posibilitatea de a evita instalarea cookie-urilor pe terminalul folosit (smartphone, personal computer).

Iată o listă de pagini web unde puteți găsi indicații specifice, pentru cele mai populare browsere, pentru a dezactiva/șterge cookie-urile la nivel de browser:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Google Chrome: http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/managing/
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265

Transferul datelor în afara UE

Aceste date sunt în mod normal prelucrate la nivel național. Dacă este necesar transferul datelor către o țară terță din afara Uniunii Europene, vom proceda în conformitate cu prevederile articolelor 44-49 din GDPR.

Exercitarea drepturilor privind confidențialitatea

Fără a aduce atingere posibilității de gestionare a cookie-urilor și a consimțământului/revocărilor aferente descrise în paragrafele anterioare, utilizatorii, în calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor, au dreptul de a solicita Companiei noastre, în calitate de Operator de date, accesul la datele lor cu caracter personal și rectificarea sau anularea acestora sau limitarea prelucrării care îi privește sau opunerea la prelucrare (art. 15 și urm. din GDPR), în funcție de situația aplicabilă de la caz la caz solicitării pe care intenționează să o formuleze, care va fi transmisă prin e-mail folosind datele de contact indicate la începutul acestei Note de informare.

Totodată, părțile vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal, dacă sunt îndeplinite condițiile, în temeiul Art. 77 din GDPR.
Această Politică privind cookie-urile a fost actualizată pe data de 1 august 2022